Zestaw Płyta CD + UniPak CD6P
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Płyta CD_1: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 120 x 120 mm + spad: 1 mm
UniPak CD6P U14_1: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 434,5 x 250 mm + spad: 5 mm
Makiety
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu