Clipboardy
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 230 x 340 mm + spad: 16 mm
Wklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 220 x 330 mm + spad: 5 mm
Makiety