Clipboardy
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 226 x 336 mm + spad: 18 mm
Wklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 220 x 330 mm + spad: 5 mm
Makiety