Zestaw Płyta CD + DigiPak CD4P
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Płyta CD: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 120 x 120 mm + spad: 1 mm
DigiPak CD4P D01: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 286 x 250 mm + spad: 5 mm
Makiety
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu