Książeczki do opakowań kartonowych CD
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
okładka v2: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 119 x 120 mm + spad: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
Książeczki do opakowań kartonowych