Fotoksiążka w twardej oprawie
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 477 x 331 mm + spad: 0 mm
Wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 210 x 297 mm + spad: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu