UniPaki DVD4P jednołamowe standard
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 288 x 400 mm + spad: 5 mm
Makiety
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu