Koperta Winyl 7" jednobigowa
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Koperta Winyl 7" jednobigowa_2020: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 370 x 185 mm + spad: 5 mm
Makiety