Arkusze plano
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 487 x 680 mm + spad: 0 mm
Specyfikacja produktu

arkusze plano