Koperta Winyl 10" jednobigowa
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Koperta Winyl 10" jednobigowa: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 530 x 269,5 mm + spad: 5 mm
Makiety