DigiBooki DVD
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
DigiBook'i DVD okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 343 x 236 mm + spad: 5 mm
DigiBook'i DVD wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 142 x 185 mm + spad: 5 mm
Makiety