DigiBooki CD
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
DigiBook CD - okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 350 x 173 mm + spad: 5 mm
DigiBook CD - wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 145 x 128 mm + spad: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu