DigiPak wysoki na pendrive
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
DigiPak PENDRIVE wysoki: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 285,9 x 374 mm + spad: 5 mm
Makiety